Fanny Lindh

Designer/Curator/Writer/Producer/Artist/Researcher/Mammal/Cyclist

The Living End

2022.06.08
HDK-Valand, Göteborg

Curering av DOMA

Curering av grupputställningen The Living End för avgångsklasserna inom kandidatprogrammet i design och masterprogrammen Design, Embedded Design samt Child Culture Design.

Under fyra intensiva dagar, fylls HDK-Valands område på Kristinelundsgatan med nya, spännande, utmanande perspektiv på vad design kan vara och hur begreppet design kommer forma framtiden - och inte minst vad begreppet design innebär idag.

The Living End betyder det yttersta i alla situationer, något alldeles extra extraordinärt.