Fanny Lindh

Designer/Curator/Writer/Producer/Artist/Researcher/Mammal/Cyclist

Stranded Pearls

2021.10.15
Gathenhielmska Huset, Göteborg.
GIBCA Extended

Produktion tillsammans med Lewis Smith och involverade utställare.

Stranded Pearls är samlingsnamnet för ett program av utställningar och aktiviteter i Gathenhielmska Huset som en del av GIBCA Extended. Gathenhielmska har, sedan det byggdes i mitten av 1700-talet, fyllts med historier från olika tider, berättade av olika röster. På samma sätt som havets musslor långsamt kapslar in ett sandkorn genom att addera lager av pärlemor runt det, är huset centralt i formandet av de berättelser som utspelar sig i dess rum. Stranded Pearls består av verk som inte bara lyfter de historier som lever kvar idag utan även adderar nya lager och ifrågasätter. Tillsammans utforskar de gränserna mellan verklighet och fiktion, dåtid och nutid, samt undersöker vilken version av historien som tillåts ta plats.